LITIGIUM CAPITAL I KORTHET

Litigium Capital är ett investmentbolag med juridiskt fokus. Vi erbjuder våra kunder de finansiella resurser som krävs för att hävda sin rätt, vare sig det gäller en förlikning, en domstolsprocess eller skiljeförfarande. Vår investering skapar förutsättningar för att du ska kunna anlita en välrenommerad advokatbyrå som representerar dig i en tvist utan att behöva oroa dig för kostnaderna. Vid framgång erhåller vi en andel av tvisteföremålet och, blir utfallet negativt, står vi risken. Vår huvudmarknad är de nordiska länderna men vi kan även hjälpa dig att finansiera tvister utanför Norden. Vi kan också förvärva anspråk.

Litigium Capital är medlemmar av European Litigation Funder's Association (ELFA) och därigenom bundna av dess Code of Conduct. Litigium Capitals kunder kan när som helst göra ELFA uppmärksamma på eventuella avvikelser från Code of Conduct.

Vision

Litigium Capital grundades med en vision om att skapa bättre balans i rättssystemet och hantera de finansiella riskerna för en part i en juridiskt osäker situation. De nordiska ländernas tvistelösning amerikaniseras gradvis och det blir därmed allt viktigare vilket juridiskt ombud som representerar dig och vilka finansiella muskler du har. Detta utnyttjas av finansiellt starkare parter till nackdel för den svagare.

Vår affär balanserar styrkeförhållandena i en tvist. Den finansiella risken att driva processen blir därmed mer hanterbar och förutsägbar för din del, samtidigt som sannolikheten till positivt utfall ökar.

MÅL

Vårt mål är att etablera tvistelösningsfinansiering som en allmänt erkänd och flitigt använd finansieringsform i Norden. Genom att vara pålitliga, snabbfotade, lösningsorienterade och uthålliga ska Litigium Capital bli förstavalet för den som är inblandad i en tvist och vill optimera sin riskhantering.

Team

Bakom Litigium Capital står Thony Lindström Härdin och Oscar Holm. Thony har en bakgrund som advokat vid Setterwalls, Mannheimer Swartling och Morris Law samt chefsjurist vid Rederi AB Transatlantic (publ) och Floatel International Ltd. Oscar har bred finansiell erfarenhet från corporate finance, aktieanalys och kapitalförvaltning på Erik Penser Bank samt Dunross & Co.

Litigium Capitals team har erhållit utmärkelser som Lexology's Client Choice inom Third Party Funding samt Who's Who Legal Thought Leaders.

INVESTERARE

Litigium Capital ägs av grundarna tillsammans med ett antal svenska family offices.  

TOP