INVESTERINGSKRITERIER

Litigium Capital erbjuder finansiering av kommersiella tvister. Vi investerar bara i tvister som vi bedömer ha tillräckligt god sannolikhet för framgång, där motparten har erforderlig betalningskapacitet och där kunden företräds av ett kvalificerat ombud som vi har förtroende för. Storleksmässigt behöver tvisteföremålets värde stå i proportion till de förväntade kostnaderna. Typiskt sett innebär detta att tvisteföremålets värde bör överstiga tio miljoner kronor.

VÅR PROCESS

Vårt mål är att vara snabbfotade och lösningsorienterade för att skapa maximalt värde för våra kunder. Nedan beskrivs översiktligt stegen från initial kontakt till investering, med exempel på vad vi gör i varje steg och hur vi därmed kan tillföra mervärde. Tidsåtgången i varje steg beror på omständigheterna i varje enskild förfrågan. Ungefärlig tidsuppskattning som anges nedan räknas från att vi erhållit komplett underlag. 

Vecka 1

Initial genomgång

 • Juridisk genomgång
 • Finansiell genomgång
 • Utvärdering av ombud och övriga investeringskriterier
Vecka 4

Fördjupad genomgång

 • Riskbedömning
 • Kostnadsbedömning
 • Indikativa investeringsvillkor
Vecka 5

Investeringsbeslut

 • Processplan
 • Budget
 • Målsättning utfall
 • Investeringsavtal
Löpande

Tvist

 • Betala kostnader
 • Budgetavstämning
 • Utvärdera strategiska alternativ
Löpande

Avgörande / förlikning

 • Stöd i förhandling
 • Säkerställa betalning från motpart
 • Analysera och fördela vederlag
AVSLUT
TOP